Home    |   Community Wall    |   Contact Us    |   Read Books    |   Articles    |   
കത്തോലിക്ക തിരുസഭയെ കുറ്റം പറയുന്നു എന്നു പല വൈദീകരും വിഷമത്തോടെ എഴുതുന്നത് കാണുമ്പോൾ?

കത്തോലിക്ക തിരുസഭയെ കുറ്റം പറയുന്നു എന്നു പല വൈദീകരും വിഷമത്തോടെ എഴുതുന്നത് കാണുമ്പോൾ?

 

ഏതെങ്കിലും സഭാധികാരികളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം  സഭയിലെ  അംഗങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ഇടർച്ച സംഭവിക്കുന്നു എങ്കിൽ , അതിനെ ഏതെങ്കിലും മാധ്യ   മങ്ങളിൽ എതിർത്തെങ്കിൽ, വിമർശി ച്ചെങ്കിൽ, സംവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ മൊത്തമായി തിരുസഭയെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതിൽ അർഥമില്ല.
 
 
ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തിൽ നിന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ വൈദീകൻ വ്യക്തിവൈരാഗ്യം മൂലം ഇറക്കിവിടുകയാണെന്നു കരുതുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കത്തോലിക്ക തിരുസഭ ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ ഇറക്കിവിട്ടു എന്നു പറയാമോ?  ആ വൈദീകൻ ചെയ്തത് എന്താണെങ്കിലും ശരിയായില്ല എന്നു ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഇയാൾ സഭക്കെതിരെ കുറ്റം പറയുകയാണല്ലോ എന്നു വിചാരിക്കണോ? ഈ കാലങ്ങളിൽ പലരും എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും വൈദീകരെയോ അവരുടെ ചെയ്തികളെകുറിച്ചോ പരാമർശിച്ചാൽ ആ നിമിഷം അതു സഭയെ പരാമര്ശിച്ചതായി വരുത്തിത്തീർക്കും. 
 
 
 
കത്തോലിക്ക തിരുസഭയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും സഭാധികരികളുടെ തെറ്റായ പ്രബോധങ്ങലെ പലരും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും പിൽക്കാലത്തു അതെല്ലാം തെറ്റായിരുന്നു എന്നു ബോധ്യപ്പെടുകയും തിരുതരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
 
 
അതുപോലെ മാധ്യമ ങ്ങളുടെ വളച്ചൊടിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പലപ്പോഴും ആരെങ്കിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ, അതു തിരുവചനത്തിനു എതിരാണെങ്കിൽ, അയ്യോ സഭ തിരുവചനത്തിനു എതിരായി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. 
 
 
 
ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയിൽ അറിവുള്ളവർ യുഗാന്ത്യമായി എന്നു പറയുമ്പോൾ, അവസാന കാലത്ത് സഭയിൽ ഒരു വലിയ വിശ്വാസപരമായ വഞ്ചന ഉണ്ടാകുമെന്ന് കത്തോലിക്ക മതബോധന ഗ്രന്ധം പറയുമ്പോൾ, പല വൈദീകരും വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാതെ ഭൗതീകമായ എല്ലാകാര്യങ്ങളിലും ഇടപെട്ടു നടക്കുമ്പോൾ, വിശ്വാസികളിൽ ചിലർ ഇതു ആ വഞ്ചനയുടെ ഭാഗമാണോ എന്നു ചിന്തിച്ചാൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ? അവർ ആ വിഷമം പങ്കുവെക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ തിരുസഭയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്നു പറയാനാകും.
 
 
ഈ എഴുതുന്നവനോട് ഈ നാളുകളിൽ ഒരു വൈദീകൻ പറഞ്ഞത്‌ എനിക്ക് കൂദാശ വചനങ്ങൾ ഉരുവിടാതെ നടത്തുന്ന പഴയകാലത്തെ ബലിയാണ് ഇഷ്ടം എന്നു.  എന്തോ ഇടർച്ച വരുന്നു എന്ന് പലയിടത്തും വായിച്ചിട്ടുള്ള, ദൈവ ശാസ്ത്രം പഠിക്കാത്ത, ccc 675  വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആ വൈദീകനോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ തിരുസഭയെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ ആകും?
 
 
ഒട്ടനവധി വിശുദ്ധരുടെ പ്രവചനങ്ങളും, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും, വചനത്തിൽ പറയുന്ന കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളും, സഭയിലെ ചിലരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുതിയ പഠനങ്ങളും  പ്രബോധനങ്ങളും ഒത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ യുഗന്ത്യത്തിലാണെന്നു നിസ്സംശയം പറയാം. 
 
 
ഒരു വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിലേക്കു അംഗങ്ങളെ നയിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന വ്യക്തികളുടെ പ്രബോധങ്ങളെയോ ചെയ്തികളെയോ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ സഭയെ വിമർശിക്കുന്നു എന്നു വിഷമിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഈയുള്ളവന്റെ അഭിപ്രായം.
 
 
സിനു ഈഴറേട്ട് 

 

 Latest Updates - More Articles
 
യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി ഭയപ്പെടണമോ?
യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി ഭയപ്പെടണമോ? പലപ്പോഴും യുഗന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരെയും കളിയാക്കുന്നവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം എന്നു പറഞാൽ... ....
 
പത്ത് കൊമ്പും ഏഴു തലയുമുള്ള കടലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം - ഫ്രീമേസൺ സംഘടന
പത്ത് കൊമ്പും ഏഴു തലയുമുള്ള കടലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം - ഫ്രീമേസൺ സംഘടന   കടലില്‍നിന്നു കയറിവരുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ ഞാന്‍ കണ്ടു. അതിനു പത്തു കൊമ്പും ഏഴു തലയും കൊമ്പുകളി... ....
 
വ്യാഘ്ര തുല്യമായ മൃഗം - ഫ്രീമേസണിനെക്കുറിച്ചു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ - ജൂൺ 13
വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ ചുവന്ന സർപ്പം മാർക്സിസ്റ്  കമ്യൂണിസമാണെങ്കിൽ കറുത്ത മൃഗമാകട്ടെ മിണ്ടവേദമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രീമേസൺ  സംഘടനയാണ്. സർപ്പം അതിന്റെ ശക്തിയുടെ വമ്പലം പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ കറുത്ത... ....
 
അബദ്ധ സിദ്ധാന്തത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുവിശേഷത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത എന്റെ ഈ വൈദീക പുത്രന്മാർ
ജൂലൈ 29, 1973  സന്ദേശം 8 നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥാ വൈദീകരോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ മാർക്സിസത്തിന്റെ ഗുരുതരവും പൈശാചികവുമായ അബദ്ധ സ... ....
 
ഈശോമിശിഹാ സ്ഥാപിച്ച ഏക സത്യസഭയെ തിരിച്ചറിയുക
ഈശോമിശിഹാ സ്ഥാപിച്ച ഏക സത്യസഭയെ തിരിച്ചറിയുക: ക്രിസ്തുവിൻറെ അനുയായികളെ ശക്തമായും കിരാതമായും നിർമാർജനം ചെയ്തിരുന്ന റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിമാരിൽ (എ ഡി 64 ൽ നീറോ ചക്രവർത്തി ആരംഭിച്ച മത മർദ്ദ... ....
 
മരിയ ഭക്തിയുടെ രഹസ്യം ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീനിന്റെ ജീവിതാ നന്ദംഎങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും
ശരീര സംധാനത്തിന് ഒൻപത് മാസവും ആധ്യാത്മിക വളർച്ചക്ക് മുപ്പതു കൊല്ലവും മറിയത്തിന്റെ അധീനതയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുവാൻ മിശിഹാ അഭിലഷിച്ചെങ്കിൽ, നമ്മിൽ ക്രിസ്തു ഉരുവാക്കപ്പെടുന്നതിനു ആ വത്സല മാതാവിന്റ ശിക്ഷണത്ത... ....
 
മലാക്കി പ്രവാചനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ
മലാക്കി പ്രവാചനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ അറിയപ്പെട്ട സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനും കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു മെത്രാനുമായിരുന്ന ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ എഴുതിയ "മണ്പാത്രത്തിലെ നിധി" എന്ന ആത്മകഥയിൽ മലാക്കി പ്രവാചനത്തി... ....
 
അട്ടപ്പാടി സെഹിയോൻ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. സേവ്യർഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെയും സെഹിയോൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. ബിനോയി കരിമരുതിങ്കൽ അച്ചന്
  ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയരേ, അട്ടപ്പാടി സെഹിയോൻ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. സേവ്യർഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെയും സെഹിയോൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. ബിനോയി കരിമരുതി ങ്കൽ അച്ചന്റെയും നേ... ....
 
റവ ഡോക്ടർ ഡെന്നി താണിക്കലച്ചന്റെ ലേ ഖനം ( തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന " കത്തോലിക്ക സഭ " ഏപ്രിൽ 2018 ലക്കം) ദൈവവചനത്തിന് എതിരാണ്
വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കാമെന്നും കത്തോലിക്ക സ്ത്രീകൾ പൊട്ട് കുത്തുന്നതിൽ മാരക പാപമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള റവ ഡോക്ടർ ഡെന്നി താണിക്കലച്ചന്റെ ലേ ഖനം ( തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത പ്രസിദ്ധീക... ....
 
ഭാരതകത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ശ്ലൈഹിക ഉത്ഭവം
ഭാരതകത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ശ്ലൈഹിക ഉത്ഭവം - ഡോ. ജോസഫ് കൊല്ലാറ (സഭാചരിത്ര പണ്ഡിതന്‍) സമൂഹത്തിന്റെ ഗതകാലസംഭവങ്ങളെക്കറിച്ചുളള ഓര്‍മ്മയാണ് ചരിത്രം. ഓര്‍മ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടയാള്‍ക്ക് താന്‍ ... ....
More Articles

free counter
 
Home    |   Contact Us    |   Read Books    |   Articles
Kerala.myparish.net - Myparish.net Community - a Catholic Social Media   |   Terms of Use   |   Privacy Policy