Home | Community Wall | 

Kerala.myparish.net
Posted On: 17/03/19 11:53
പരിശുദ്ധ അമ്മയും യുഗാന്ത്യവും

 

ഗ്രീക്ക് ഓർത്തഡോ ക്സു കാരിയായ വാസുല റീഡൻ ൧൯൮൬ മുതൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് അനേകം രാജ്യങ്ങളിൽ, ഭാഷകളിൽ ആ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അനേകരെ ആത്മീയ തീഷ്ണതയിലേക്കു ഉയർത്തുകയും ചെയ്യന്നുണ്ട്. ഈശോയുടെ രണ്ടാം ആഗമനം കാത്തിരിക്കുക, ദ്വിതീയ പെന്തകുസ്തക്കു ഒരുങ്ങുക, സ്നേഹജീവിതം നയിക്കുക, ഈശോയിലും മാറിയത്തിലും ജീവിക്കുക ഇതാണ് സന്ദേശത്തിന്റെ കാതൽ. പ്രാദേശിക മെത്രാൻ അംഗീകരിച്ച പ്രത്യക്ഷീകരണമാണ് സൗത്ത് കൊറിയയിലെ നജുവിൽ ജൂലിയ കിം എന്ന ദര്ശകക്കു ലഭിക്കുന്നത്. അവിടെ പരിശുദ്ധ അമ്മ 1998 ആഗസ്റ്റ് ൨ണ് അറിയിച്ചത്. "പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും ഉടനെ വരുമെന്നതിനാൽ സാത്തതാണ് അവസാനത്തെ ശ്രമം നടത്തതാൻ തുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നു." ഈ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട ഒരു പ്രവചനം ശ്രദ്ധിക്കുക. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാതൃസ്നേഹത്തിനു തന്നെ സമർപ്പിച്ച്‌ നൽകിയിരുന്ന മഹാ വിശുദ്ധനായ ലൂയിസ് മോൺഫോർട് 'മറിയത്തോട് ഉള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തി എന്ന ഗ്രന്ഥ്ത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. (പേജ് 23 മുതൽ യുഗാന്ത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല പരാമർശങ്ങളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. "ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം ആഗമനത്തിൽ മറിയം വഴിയാണ് ക്രിസ്തു അറിയപ്പെടുകയും സ്നേഹിക്കപ്പെടുകയും സേവിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. അതിലേക്കായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൾക്കു വേണ്ട വിധം പ്രസിദ്ധി നൽകും. (ഇന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മഹത്വം ഓർക്കുക). നീതി സൂര്യനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉദയത്തിനു മുൻപ് ഉദിച്ചുയർന്നു അവിടുത്തെ വരവിനെ അറിയിക്കുന്ന ഉഷ:കാല നക്ഷത്രമാണ് മറിയം. ആകയാൽ ക്രിസ്തു ദൃശ്യനാവുകയും അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുവാൻ അവൾ ദൃശ്യമാവുകയും അറിയപ്പെടുകയും വേണം . ക്രിസ്തു തന്റെ പ്രഥമാഗമനത്തിനു ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചു. അവിടുത്തെ രണ്ടാം ആഗമനത്തിലും ആ മാർഗം തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടുന്ന് സ്വീകരിക്കുക. ഇത് മറ്റൊരു ഭാവത്തിൽ ആണെന്ന് മാത്രം". നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട മരിയൻ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങളുടെയും സന്ദേശങ്ങളുടെയും വാസ്തവികതക്ക് ഒന്നാം തരാം തെളിവാണ് ഈ പ്രവചനം. 1985 ജനുവരി ഒന്നിന് 'അമ്മ ഫാ.ഗോബിയോട് പറഞ്ഞു "ഞാൻ നവ യുഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭം ആകുന്നു". ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവിനു മുൻപ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ലോകത്ത് എത്തി മഹത്വം നേടും എന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിച്ച വി.മോൺ ഫോർട്ട് നടത്തിയ മറ്റൊരു പ്രവചനം ഇങ്ങനെയാണ് " ലോകാവസാനത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന എല്ലാം മഹാവിശുദ്ധരുടെയും ശിക്ഷണവും രൂപവത്ക്കരണവും അവൾക്കായി (പരിശുദ്ധ അമ്മക്കായി) മാറ്റിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. " ഇതെങ്ങനെയാണെന്നു അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. "പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ സ്നേഹ നിർഭരമായ ഹൃദയത്തിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുകയും അതിൽ ലയിച്ചു ചേരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിൽ അവൾ പ്രഷിപിതരാകുന്നു. അതോടെ പാപ മാലിന്യത്തിന്റെ ഒരു പൊട്ടുപോലും അവശേഷിക്കാത്ത വിധം അവൾ ശുദ്ധീകൃതർ ആകുന്നു" (മറിയത്തോടുള്ള യഥാർത്ഥ ഭക്തി). യുഗാന്ത്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന മഹാ വിശുദ്ധരെ ജനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ ഈ യുഗസന്ധ്യയിൽ ഇത്രവിപുലമായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം.


 വ്യാജപ്രവാചകരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഏതാനും ചില എളുപ്പവഴികൾ.
സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ആർക്കാണ് ആഗ്രഹമില്ലാത്തത്? ::::::::::::::::::::::::::: എന്നാൽ 1)വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള അജ്ഞത നിമിത്തം 2)ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതു നിമിത്തം 3)വ്യാജപ്രവ... Continue reading


ക്രിസ്തുകേന്ദ്രീകൃതമായ സഭയിൽ നിന്ന് പാപ്പാകേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സഭയിലേക്കുള്ള അബദ്ധപ്രയാണത്തിന്റെ പരിണതഫലമാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്നത്
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡാനിയേൽ പൂവണ്ണത്തിൽ അച്ചന്റെ പ്രസംഗങ്ങളും ബൈബിൾ ക്‌ളാസുകളും എല്ലാം വളരെ താല്പര്യത്തോടെ  കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ദീർഘയാത്രക്കിടയിൽ അച്ചന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഒന്നിനുപിറകെ ഒന്... Continue reading


സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം അവസാനിച്ചോ ?
സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം അവസാനിച്ചോ ? ഒരിക്കൽ ഒരു കൗൺസിലറുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കുടുംബം എത്തി.നാളുകളായി വിവാഹതടസം നേരിടുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ തങ്ങളുടെ മകനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നഭ്യർത്ഥിച്ച്... കൗൺസിലർ ... Continue reading


വത്തിക്കാനും "പച്ചമാമാ" (PACHAMAMA)പ്രദക്ഷിണവും.
ഒക്ടോബർ ഏഴാം തിയതി പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭ പരിശുദ്ധ ജപമാലരാജ്ഞിയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. അൽബിജേനിയൻ പാഷാണ്ഡത തിരുസഭയെ അന്ധകാരത്തിലാഴ്ത്തികൊണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ് 1212 ൽ വിശുദ്ധ ഡൊമിനിക്കിന് പരി... Continue reading


ഭൂമി നമ്മുടെ "അമ്മയോ " ?
ഭൂമി നമ്മുടെ "അമ്മയോ " ? വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് നെ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ "ദീപിക പത്രം " റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പലപ്പോഴായി നല്കിയിട്ടുള്... Continue reading
Article URL:

free counter


Quick Links

Kerala.myparish.net - Catalogue
Contact Us | സോഷ്യല്‍ മീഡിയാവഴി ഇടപെടുന്ന ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുക അവനെ സ്‌നേഹിക്കുക. | തിരുസഭ എന്താകണം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അശുദ്ധിയിലിരിക്കുന്നവരോ വ്യാജം പറയുന്നവരോ അല്ല | നിങ്ങളുടെ വികലമായ വാദങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കാൻ ഒരു അൽമായർ തിരുവചനം quote ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥ പ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിൽ അൽമായർ സന്തോഷിക്കട്ടെ! | ഇത്തിൾക്കണ്ണികൾ പൂത്തുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു....!! | കേരള കരിസ്മാറ്റിക്, ആത്മീയ മുന്നേറ്റത്തിൽ ഇത്തിൾകണ്ണി എന്ന ചെടിയുടെ പ്രസക്തി? | സഭയിലെ "തിന്മ മരങ്ങളുടെ" വളർച്ചക്ക് തടസ്സം നിൽക്കുന്നവർ "ഇത്തിൾക്കണ്ണികൾ" ...... | സന്ദേശങ്ങളുടെയും പ്രവചനങ്ങളുടെയും പുറകെ പോകുമ്പോൾ .... | ദൈവഹിതം എങ്ങനെയറിയാം, എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും ദൈവഹിതമനുസരിച്ചു ചെയ്യുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം?. | നോക്കിലെ കുഞ്ഞാടിന്റെ അമ്മ (Our Lady of knock) | പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പവിത്രയ്ക്ക് കളങ്കം വരുത്തുന്ന അനുവദനീയമല്ലാത്ത അനുഷ്ടാനങ്ങളെ കുറിച്ചും | സഭയുടെ അന്തിമ പരീക്ഷ -CCC 675 | അനുഗ്രഹീതയായ ആന്‍ കാതറീന്‍ എമറിക്ക് (റ. 1824) ഒരു ദാര്‍ശനികയും പഞ്ചക്ഷതധാരിയുമായിരുന്നു. | ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണവും പൊന്നും സമ്പത്തും കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ആരാധനാലയങ്ങളിലാണ്. ഈസമ്പത്ത് മുഴുവൻ നല്ലകാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണോ ഉപയോഗ | കള പറിക്കുന്നതില്‍ സായൂജ്യമടയുന്നവര്‍ |
Kerala.myparish.net   |