Home    |   Community Wall    |   Contact Us    |   Read Books    |   Articles    |   
വീൽചെയർ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വയോധികനായ വൈദീകൻ ഭാരതത്തിനു വേണ്ടി കണ്ണീരണിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയോടെ നടത്തുന്ന അഭ്യർത്ഥന


വീൽചെയർ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വയോധികനായ വൈദീകൻ ഭാരതത്തിനു വേണ്ടി കണ്ണീരണിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയോടെ നടത്തുന്ന അഭ്യർത്ഥന


ഫാ ജെയിംസ് മഞ്ഞയ്ക്കൽ MSFS

വീൽചെയർ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു വയോധികനായ വൈദീകൻ ഭാരതത്തിനു വേണ്ടി കണ്ണീരണിഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയോടെ നടത്തുന്ന അഭ്യർത്ഥന

ഭാരത സഭകളിലെ എന്റെ ഏറ്റം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ

ഒരിടത്തു നമ്മുടെ ശത്രുവായ പിശാച് ക്രിസ്തുമതത്തെയും ഇസ്ലാമിനെയും പൂർണമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാരതത്തെ 'ഹിന്ദുസ്ഥാൻ' ആക്കി മാറ്റുവാൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ (ചില വർഗീയവാദികൾ അതിനുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ) ഇന്ന് സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ചില ലോബ്ബികൾ ചെയ്യുന്നപോലെ നിങ്ങൾ സഭകളും റീത്തുകളും റീത്തിനുള്ളിലെ ഉപജാതികളുമായി തമ്മിലടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളെ അതിവേഗം കീഴടക്കുകയും മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാതായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അപരാധത്തിനു കുറ്റം വിധിക്കാൻ ഒരു ഭാവി തലമുറ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുകയില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ആകാത്തവിധം കാലം നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. ചരിത്രം നിങ്ങള്ക്ക് മാപ്പുതരില്ല

അന്തച്ചിദ്രമുള്ള ഏതു രാജ്യവും നശിച്ചുപോകും. അന്തഃഛിദ്രമുള്ള നഗരമോ ഭവനമോ നിലനിക്കുകയില്ല (മത്തായി 12 /25 )

ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ദൈവാരാജ്യമാണ് സഭ

എന്റെ അഭിവന്ദ്യ പാത്രിയാര്കീസുമാരെ, വലിയമെത്രാപ്പോലീത്താമാരെ, മെത്രാന്മാരെ, വൈദീകരെ, പാസ്റ്റർമാരെ, നേതാക്കന്മാരെ, ദൈവജനമേ കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ മനസിലാക്കി പണത്തിലും അധികാരത്തിലും അധിഷ്ഠിതവും അധമവുമായ മാനുഷിക പദ്ധതികളിൽനിന്നും വിട്ടെഴുന്നേറ്റു നമുക്കുവേണ്ടി കാൽവരിയിൽ രക്തം ചിന്തിയ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിൻ എന്ന ഉപദേശത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. സഭാ റീത്തു വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏക പരിശുദ്ധ സഭയായി ഐക്യത്തോടെ നിന്നാൽ ഒരു ശത്രുവിനും നമ്മളെ പരാജയപ്പെടുത്താനാകില്ല. ഒരുമിച്ചാൽ നിൽക്കുമെന്നും വിഭാഗിച്ചാൽ വീഴുമെന്ന ആ ആംഗലേയ പഴമൊഴി സത്യമല്ലേ ?

ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് പിശാചാണ്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇപ്പോഴും ഒരുമിപ്പിച്ചു ഒന്നാക്കുന്നു. അടുത്തകാലത്ത്
സമഗ്രസൗഖ്യവും ആരോഗ്യവും കിട്ടാനെന്ന രീതിയിൽ യോഗ, അതീന്ദ്രിയ ധ്യാനം, അക്കുപങ്ക് ചർ തുടങ്ങിയ വിജാതീയ മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ പിശാച് അവന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും ജപങ്ങളും, ആചാരങ്ങളും, കീഴ്വഴക്കങ്ങളും സഭക്കുള്ളിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു. അവൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കാരണം. നമ്മിലേക്ക്‌ ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിലൂടെ എല്ലാറ്റിനെയും ക്രമപ്പെടുത്താനും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും കഴിയുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടു എല്ലാ വിശ്വാസികളും പിശാചിനോടു യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അവന്റെ എല്ലാ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെത്തന്നെ സ്വാതന്ത്രക്കുകയുമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതു.

അതിനാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം

പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ ... എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളെയും ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്നും ആട്ടിയകറ്റണമേ... സഭാവിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്നേഹത്താലും ഐക്യത്തിലും ശക്തിപ്പെടുത്തി അവിടുത്തെ സഭയെ കൃപയാൽ നിറയ്ക്കണമേ ആമേൻ

ഫാ ജെയിംസ് മഞ്ഞയ്ക്കൽ

 

 





 Latest Updates - More Articles
 
യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി ഭയപ്പെടണമോ?
യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി ഭയപ്പെടണമോ? പലപ്പോഴും യുഗന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരെയും കളിയാക്കുന്നവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം എന്നു പറഞാൽ... ....
 
പത്ത് കൊമ്പും ഏഴു തലയുമുള്ള കടലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം - ഫ്രീമേസൺ സംഘടന
പത്ത് കൊമ്പും ഏഴു തലയുമുള്ള കടലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം - ഫ്രീമേസൺ സംഘടന   കടലില്‍നിന്നു കയറിവരുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ ഞാന്‍ കണ്ടു. അതിനു പത്തു കൊമ്പും ഏഴു തലയും കൊമ്പുകളി... ....
 
വ്യാഘ്ര തുല്യമായ മൃഗം - ഫ്രീമേസണിനെക്കുറിച്ചു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ - ജൂൺ 13
വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ ചുവന്ന സർപ്പം മാർക്സിസ്റ്  കമ്യൂണിസമാണെങ്കിൽ കറുത്ത മൃഗമാകട്ടെ മിണ്ടവേദമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രീമേസൺ  സംഘടനയാണ്. സർപ്പം അതിന്റെ ശക്തിയുടെ വമ്പലം പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ കറുത്ത... ....
 
അബദ്ധ സിദ്ധാന്തത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുവിശേഷത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത എന്റെ ഈ വൈദീക പുത്രന്മാർ
ജൂലൈ 29, 1973  സന്ദേശം 8 നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥാ വൈദീകരോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ മാർക്സിസത്തിന്റെ ഗുരുതരവും പൈശാചികവുമായ അബദ്ധ സ... ....
 
ഈശോമിശിഹാ സ്ഥാപിച്ച ഏക സത്യസഭയെ തിരിച്ചറിയുക
ഈശോമിശിഹാ സ്ഥാപിച്ച ഏക സത്യസഭയെ തിരിച്ചറിയുക: ക്രിസ്തുവിൻറെ അനുയായികളെ ശക്തമായും കിരാതമായും നിർമാർജനം ചെയ്തിരുന്ന റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിമാരിൽ (എ ഡി 64 ൽ നീറോ ചക്രവർത്തി ആരംഭിച്ച മത മർദ്ദ... ....
 
മരിയ ഭക്തിയുടെ രഹസ്യം ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീനിന്റെ ജീവിതാ നന്ദംഎങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും
ശരീര സംധാനത്തിന് ഒൻപത് മാസവും ആധ്യാത്മിക വളർച്ചക്ക് മുപ്പതു കൊല്ലവും മറിയത്തിന്റെ അധീനതയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുവാൻ മിശിഹാ അഭിലഷിച്ചെങ്കിൽ, നമ്മിൽ ക്രിസ്തു ഉരുവാക്കപ്പെടുന്നതിനു ആ വത്സല മാതാവിന്റ ശിക്ഷണത്ത... ....
 
മലാക്കി പ്രവാചനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ
മലാക്കി പ്രവാചനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ അറിയപ്പെട്ട സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനും കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു മെത്രാനുമായിരുന്ന ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ എഴുതിയ "മണ്പാത്രത്തിലെ നിധി" എന്ന ആത്മകഥയിൽ മലാക്കി പ്രവാചനത്തി... ....
 
അട്ടപ്പാടി സെഹിയോൻ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. സേവ്യർഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെയും സെഹിയോൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. ബിനോയി കരിമരുതിങ്കൽ അച്ചന്
  ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയരേ, അട്ടപ്പാടി സെഹിയോൻ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. സേവ്യർഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെയും സെഹിയോൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. ബിനോയി കരിമരുതി ങ്കൽ അച്ചന്റെയും നേ... ....
 
റവ ഡോക്ടർ ഡെന്നി താണിക്കലച്ചന്റെ ലേ ഖനം ( തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന " കത്തോലിക്ക സഭ " ഏപ്രിൽ 2018 ലക്കം) ദൈവവചനത്തിന് എതിരാണ്
വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കാമെന്നും കത്തോലിക്ക സ്ത്രീകൾ പൊട്ട് കുത്തുന്നതിൽ മാരക പാപമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള റവ ഡോക്ടർ ഡെന്നി താണിക്കലച്ചന്റെ ലേ ഖനം ( തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത പ്രസിദ്ധീക... ....
 
ഭാരതകത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ശ്ലൈഹിക ഉത്ഭവം
ഭാരതകത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ശ്ലൈഹിക ഉത്ഭവം - ഡോ. ജോസഫ് കൊല്ലാറ (സഭാചരിത്ര പണ്ഡിതന്‍) സമൂഹത്തിന്റെ ഗതകാലസംഭവങ്ങളെക്കറിച്ചുളള ഓര്‍മ്മയാണ് ചരിത്രം. ഓര്‍മ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടയാള്‍ക്ക് താന്‍ ... ....
More Articles

free counter
 
Home    |   Contact Us    |   Read Books    |   Articles
Kerala.myparish.net - Myparish.net Community - a Catholic Social Media   |   Terms of Use   |   Privacy Policy