Home    |   Community Wall    |   Contact Us    |   Read Books    |   Articles    |   
സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിയ്ക്കരുത്........
🌹 സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിയ്ക്കരുത്........

🙏🏼 ഇന്ന് സഭാസമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന തിന്മകളെക്കുറിച്ച് 20 വർഷംമുമ്പ് തന്നെ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയം കേരളസഭയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.
🌷 കഞ്ചിക്കോട് റാണി ജോണിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങളിൽ ചിലത് :
◾1997 ജനുവരി 1.
"വൈദീകരിലൂം സന്യസ്തരിലും ദൈവീക വെളിച്ചം പൂർണ്ണതയിൽ കൈവരാൻ മക്കളേ, പ്രാർഥിക്കുക. സാത്താന്റെ ആസൂത്രങ്ങളിൽ അവർ കൂടുതൽ ഇരകളാകുന്നു. മഹത്വത്തിന്റെ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങൾ ഊഷ്മളതയോടെ ധ്യാനിച്ച് നിങ്ങൾ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ മഹിമ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയരണം. മറ്റുളളവരെ ഉയർത്തണം. മക്കളെ ഞാൻ നവയുഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭങ്ങളിൽ പ്രാരംഭമാകുന്നു. തിരുസഭയിൽ നടമാടുന്ന അനൈക്യം വളരെയേറെയാണ്. വിശ്വാസസത്യങ്ങൾ നിന്ന് അബദ്ധവഴികളിലൂടെ തിരുസഭാതനയരെ വലിച്ചിഴക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളും പരിശുദ്ധ പതാവിനും ഹയരാർക്കിക്കും എതിരെയുള്ള വഴക്കുകളും മാത്സര്യമനോഭാവങ്ങളും സഭയുടെ ആത്മീയ ഐക്യത്തെ തകിടം മറിക്കുന്ന സാത്താന്റെ തന്ത്രപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. പാപത്തിന്റെയും തിന്മയുടെയും വഴികളിലേക്ക് അർപ്പിതരെ നയിക്കുന്ന സാത്താന്റെ പ്രവർത്തനം വിജയം വരിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കണം. എന്റെ മക്കളെ, നന്മയിലേക്കും ദൈവസ്നേഹത്തിലേക്കും വിശുദ്ധിയിലേക്കും നയിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന എന്നോടുളള സ്നേഹത്തെ അനേകം വ്യക്തികളിൽ നിന്നും എടുത്തുമാറ്റുകയാണ് സാത്താന്റെ പദ്ധതി. സുപ്രധാനമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആരംഭമാണിത്. സാഹോദര്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ഒരു പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിനുളള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ദിനങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഒരുങ്ങുക, പ്രാർഥിക്കുക. പാപം അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. മക്കളേ, ഈ നാളുകളിൽ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വരമാണ് ഞാൻ. എന്റെ വിമലഹൃദയത്തിൽ ഓരോ മക്കളും പ്രതിഷ്ഠിതരായിരിക്കണം. ധൈര്യം കൈവിടാതെ അർപ്പണമനോഭാവത്തോടെ മുന്നേറുക. മാതൃസ്നേഹം നൽകികൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമുണ്ട്.പ്രാർഥിക്കുക, ജപമാല ഭക്തി പ്രചരിക്കട്ടെ."
◾1997 സെപ്തംബർ 8.
"തിരുസഭയെ കാർന്നു തിന്നുന്ന ഐക്യത നഷ്ടപ്പെട്ട അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ബോധവന്മരാകണം. മാർപാപ്പയും മറ്റു അജപാലകരും ഐക്യത്തിൽ മുന്നേറേണ്ടത് വളരെയധികം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്.മക്കളേ, വേദനാജനകമായ ശുദ്ധീകരണം സഫലമാക്കേണ്ട കാലത്തിന്റെ രക്തരൂക്ഷിതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കാലം എത്തിയിരിക്കുന്നു.ബുദ്ധിജീവികളുടെ മലീനസമായ ചിന്തകൾ സഭാഐക്യത്തെ തന്നെ വ്യതിചലപ്പിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം എന്റെയും ഉണ്ണിയുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വേദനയുടെ നിഴലുകൾ വീഴ്ത്തുന്നതിന് വേഗതകൂട്ടുന്നു "
◾1997 മാർച്ച് 24.
" അർപ്പിത ആത്മാക്കൾക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർഥിക്കണം. കാരണം സാത്താൻ എന്റെ തിരുകുമാരനുമായി വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നു. നിനക്ക് അർപ്പിതരായിരിക്കുന്നവരുടെ ആത്മാക്കളെ ആദ്യം എന്റെ വലയിൽ വീഴ്ത്തിയാൽ സാധാരണക്കാരെ വീഴ്ത്താൻ എളുപ്പമാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. അതിനാൽ മക്കളേ, പ്രാർഥിക്കുവിൻ. തീക്ഷണമായി പ്രാർഥിക്കുവിൻ.മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് ജപമാലചൊല്ലുവിൻ. നിങ്ങൾ ജപമാലചൊല്ലി പാപികളുടെ മാനസാന്തരത്തിനായി പ്രാർഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം സന്തോഷിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജഢീകത, ലൗകീകത, ഇവയിൽ നിന്നുമാറി ദൈവീകതയിൽ മനുഷ്യമക്കൾ വരാൻ നിങ്ങൾ പ്രാർഥിക്കുക. ഭൂമിയുടെ ചലനങ്ങളും ഉഗ്രകോപങ്ങളും നിങ്ങൾ കാണും. പ്രാർഥനയെന്ന ആയുധം, വചനമാകുന്ന ആയുധം നിങ്ങൾ ധരിക്കണം.പിശാച് ഉഗ്രകോപത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ പിടിയിൽ നിന്നും ദൈവകോപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി കരുണയ്ക്കായി പ്രാർഥിക്കുക. മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അവന് തിന്മ വരുത്തിവെയ്ക്കുന്നത്. ഉറയൂരിയ വാൾകൊണ്ടോ, കുതിരപടയാളികൾകൊണ്ടോ നാശത്തെ എതിർക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നിങ്ങൾ ഇത്കേട്ട് പരിഭ്രമിക്കുകയോ, ഭയവിഹ്വലരാകുകയോ വേണ്ടാ. കരുണയ്ക്കായി പ്രാർഥിക്കുവിൻ......."

കടപ്പാട് : 'പഞ്ചക്ഷതങ്ങൾ' - ഫാ. അബ്രഹാം കടിയക്കുഴി. സോഫിയ ബുക്ക്സ്.
 

 

 Latest Updates - More Articles
 
യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി ഭയപ്പെടണമോ?
യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി ഭയപ്പെടണമോ? പലപ്പോഴും യുഗന്ത്യത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കുന്നവരെയും കളിയാക്കുന്നവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം എന്നു പറഞാൽ... ....
 
പത്ത് കൊമ്പും ഏഴു തലയുമുള്ള കടലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം - ഫ്രീമേസൺ സംഘടന
പത്ത് കൊമ്പും ഏഴു തലയുമുള്ള കടലിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന മൃഗം - ഫ്രീമേസൺ സംഘടന   കടലില്‍നിന്നു കയറിവരുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ ഞാന്‍ കണ്ടു. അതിനു പത്തു കൊമ്പും ഏഴു തലയും കൊമ്പുകളി... ....
 
വ്യാഘ്ര തുല്യമായ മൃഗം - ഫ്രീമേസണിനെക്കുറിച്ചു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ - ജൂൺ 13
വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ ചുവന്ന സർപ്പം മാർക്സിസ്റ്  കമ്യൂണിസമാണെങ്കിൽ കറുത്ത മൃഗമാകട്ടെ മിണ്ടവേദമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫ്രീമേസൺ  സംഘടനയാണ്. സർപ്പം അതിന്റെ ശക്തിയുടെ വമ്പലം പ്രകടമാക്കുമ്പോൾ കറുത്ത... ....
 
അബദ്ധ സിദ്ധാന്തത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സുവിശേഷത്തെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത എന്റെ ഈ വൈദീക പുത്രന്മാർ
ജൂലൈ 29, 1973  സന്ദേശം 8 നമ്മുടെ ദിവ്യനാഥാ വൈദീകരോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ മാർക്സിസത്തിന്റെ ഗുരുതരവും പൈശാചികവുമായ അബദ്ധ സ... ....
 
ഈശോമിശിഹാ സ്ഥാപിച്ച ഏക സത്യസഭയെ തിരിച്ചറിയുക
ഈശോമിശിഹാ സ്ഥാപിച്ച ഏക സത്യസഭയെ തിരിച്ചറിയുക: ക്രിസ്തുവിൻറെ അനുയായികളെ ശക്തമായും കിരാതമായും നിർമാർജനം ചെയ്തിരുന്ന റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിമാരിൽ (എ ഡി 64 ൽ നീറോ ചക്രവർത്തി ആരംഭിച്ച മത മർദ്ദ... ....
 
മരിയ ഭക്തിയുടെ രഹസ്യം ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീനിന്റെ ജീവിതാ നന്ദംഎങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും
ശരീര സംധാനത്തിന് ഒൻപത് മാസവും ആധ്യാത്മിക വളർച്ചക്ക് മുപ്പതു കൊല്ലവും മറിയത്തിന്റെ അധീനതയിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുവാൻ മിശിഹാ അഭിലഷിച്ചെങ്കിൽ, നമ്മിൽ ക്രിസ്തു ഉരുവാക്കപ്പെടുന്നതിനു ആ വത്സല മാതാവിന്റ ശിക്ഷണത്ത... ....
 
മലാക്കി പ്രവാചനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ
മലാക്കി പ്രവാചനങ്ങളെക്കുറിച്ചു ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ അറിയപ്പെട്ട സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനും കത്തോലിക്ക സഭയിലെ ഒരു മെത്രാനുമായിരുന്ന ഫുൾട്ടൻ ജെ ഷീൻ എഴുതിയ "മണ്പാത്രത്തിലെ നിധി" എന്ന ആത്മകഥയിൽ മലാക്കി പ്രവാചനത്തി... ....
 
അട്ടപ്പാടി സെഹിയോൻ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. സേവ്യർഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെയും സെഹിയോൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. ബിനോയി കരിമരുതിങ്കൽ അച്ചന്
  ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയരേ, അട്ടപ്പാടി സെഹിയോൻ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. സേവ്യർഖാൻ വട്ടായിലച്ചന്റെയും സെഹിയോൻ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടറായ ബഹു. ബിനോയി കരിമരുതി ങ്കൽ അച്ചന്റെയും നേ... ....
 
റവ ഡോക്ടർ ഡെന്നി താണിക്കലച്ചന്റെ ലേ ഖനം ( തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന " കത്തോലിക്ക സഭ " ഏപ്രിൽ 2018 ലക്കം) ദൈവവചനത്തിന് എതിരാണ്
വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കാമെന്നും കത്തോലിക്ക സ്ത്രീകൾ പൊട്ട് കുത്തുന്നതിൽ മാരക പാപമായി കാണേണ്ടതില്ലെന്നും പറഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ള റവ ഡോക്ടർ ഡെന്നി താണിക്കലച്ചന്റെ ലേ ഖനം ( തൃശ്ശൂർ അതിരൂപത പ്രസിദ്ധീക... ....
 
ഭാരതകത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ശ്ലൈഹിക ഉത്ഭവം
ഭാരതകത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ശ്ലൈഹിക ഉത്ഭവം - ഡോ. ജോസഫ് കൊല്ലാറ (സഭാചരിത്ര പണ്ഡിതന്‍) സമൂഹത്തിന്റെ ഗതകാലസംഭവങ്ങളെക്കറിച്ചുളള ഓര്‍മ്മയാണ് ചരിത്രം. ഓര്‍മ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടയാള്‍ക്ക് താന്‍ ... ....
More Articles

free counter
 
Home    |   Contact Us    |   Read Books    |   Articles
Kerala.myparish.net - Myparish.net Community - a Catholic Social Media   |   Terms of Use   |   Privacy Policy